MV 'Chào xuân mới' của Thủy Tiên

Đây là MV đánh dấu lần đầu Thủy Tiên sáng tác nhạc xuân.

Giải trí Thứ sáu, 6/2/2015, 14:49 (GMT+7)