MV 'ĐCMA - Đâu cần một ai' - Tóc Tiên

Đội của Tóc Tiên tại The Remix quay MV làm kỷ niệm.

Giải trí Thứ ba, 7/4/2015, 08:55 (GMT+7)

Loading