MV 'Fifteen' - Taylor Swift

MV phát hành năm 2009.

Giải trí Thứ hai, 27/10/2014, 15:25 (GMT+7)