MV "Hãy bước qua nhau" của Trương Quỳnh Anh

Trương Quỳnh Anh tình tứ bên Harry Lu trong MV "Hãy bước qua nhau".

Giải trí Thứ sáu, 14/2/2014, 10:26 (GMT+7)