MV 'Ngày gặp lại' - Dương Triệu Vũ

Dương Triệu Vũ diễn xuất cùng Mai Hồ trong MV mới.

Giải trí Chủ nhật, 12/4/2015, 10:48 (GMT+7)