MV 'Picture to Burn' - Taylor SSwift

MV phát hành năm 2008 của công chúa nhạc đồng quê.

Giải trí Thứ năm, 19/5/2016, 15:37 (GMT+7)