MV 'Teardrops on My Guitar' - Taylor Swift

MV phát hành năm 2007.

Giải trí Thứ hai, 27/10/2014, 15:26 (GMT+7)