MV 'Tuổi 16' - Anna Trương

"Tuổi 16" là MV đầu tay của con gái Anh Quân, phát hành năm 2011.

Giải trí Thứ ba, 31/5/2016, 17:26 (GMT+7)