Mỹ Linh hăng say tập luyện cho đêm nhạc

Mỹ Linh cùng Tùng Dương, Trọng Tấn, Tấn Minh chuẩn bị cho đêm nhạc "Để mãi được gần anh".

Giải trí Thứ tư, 6/1/2016, 17:38 (GMT+7)