Nghệ sĩ Đoàn Dự biểu diễn guitar bằng răng

Nghệ sĩ guitar Đoàn Dự chơi bản nhạc "Hãy yên lòng mẹ ơi", trong chương trình "Người bí ẩn".

Giải trí Thứ hai, 23/3/2015, 08:01 (GMT+7)