Nhạc phim 'Tân Bến Thượng Hải'

Bài hát trong phim "Tân Bến Thượng Hải".

Giải trí Thứ bảy, 15/12/2012, 11:40 (GMT+7)