Nhóm Fband hát 'Mercy' và 'Đừng lừa dối'.

Trong đêm thứ tư của cuộc thi Nhân tố bí ẩn, nhóm Fband đã thể hiện phần thi với bản Mash-up.

Giải trí Thứ hai, 28/4/2014, 09:03 (GMT+7)