One - Damien Rice

Ca khúc trong "The Impossible" - bộ phim nói về thảm họa sóng thần ở Đông Nam Á năm 2004.

Giải trí Thứ sáu, 4/1/2013, 11:02 (GMT+7)