Phương Thảo - Ngọc Lễ hát 'Con gái'

Phương Thảo - Ngọc Lễ hát "Con gái" trong chương trình "Câu chuyện âm nhạc"

Giải trí Thứ hai, 14/7/2014, 10:41 (GMT+7)