Romeo Beckham dội nước đá

Con trai thứ hai của Vic-Beck với trò Ice Bucket Challenge.

Giải trí Thứ sáu, 22/8/2014, 13:51 (GMT+7)