Siu Black hát 'Em muốn sống bên anh trọn đời

Siu Black hát 'Em muốn sống bên anh trọn đời'.

Giải trí Thứ hai, 11/6/2012, 08:05 (GMT+7)