Siu Black hát 'Và ta đã thấy mặt trời'

Siu Black hát 'Và ta đã thấy mặt trời'

Giải trí Thứ hai, 11/6/2012, 08:27 (GMT+7)