Siu Black, Minh Thư và Lều Phương Anh hát 'Ngọn lửa cao nguyên'

Siu Black, Minh Thư và Lều Phương Anh hát 'Ngọn lửa cao nguyên'.

Giải trí Thứ hai, 11/6/2012, 08:22 (GMT+7)