'Somewhere Out There' - Linda Ronstadt và James Ingram

Bài hát trong phim "An American Tail" do nhạc sĩ James Horner đồng sáng tác.

Giải trí Thứ ba, 23/6/2015, 11:07 (GMT+7)