'The Moon Song' - Scarlett Johansson

Bài hát chủ đề trong phim "Her".

Giải trí Thứ ba, 8/7/2014, 11:05 (GMT+7)