The Voice Mỹ: Shelbie Z đo ván Briana Cuoco

Shelbie hát "Last Name" còn Briana hát "Don't Speak" trong vòng Knockout mùa thứ năm.

Giải trí Thứ tư, 30/10/2013, 16:57 (GMT+7)