The Voice Mỹ: Treasure - Bruno Mars

Các khách mời góp mặt trong tập cuối mùa thứ tư.

Giải trí Thứ tư, 19/6/2013, 13:58 (GMT+7)