Thu Thủy và Daniel thể loại cha cha cha, Hiphop

Thu Thủy và Daniel trình diễn thể loại cha cha cha, Hiphop trong vòng liveshow Bước nhảy hoàn vũ 2014.

Giải trí Chủ nhật, 16/2/2014, 08:48 (GMT+7)