Tiết mục hài của Việt Hương - Trương Nam Thành

Trương Nam Thành - Việt Hương trong chương trình "Ơn giời cậu đây rồi".

Giải trí Chủ nhật, 23/11/2014, 09:18 (GMT+7)