Tiêu Châu Như Quỳnh hát 'I will survive'

Giọng hát Việt "Tiêu Châu Như Quỳnh hát "I will survive" trong vòng giấu mặt "Giọng hát Việt".

Giải trí Thứ hai, 30/7/2012, 08:50 (GMT+7)