Tiểu phẩm của Miu Lê và Tự Long, Công Lý

Miu Lê diễn hài cùng Tự Long, Công Lý trong "Ơn giời, cậu đây rồi".

Giải trí Chủ nhật, 2/11/2014, 10:16 (GMT+7)