Tiểu Phẩm của Việt Hương và Hoàng Phi

Việt Hương, Hoàng Phi trong tập 4 của chương trình "Ơn giời cậu đây rồi".

Giải trí Chủ nhật, 2/11/2014, 10:17 (GMT+7)