Trailer MV 'Đã hơn một lần' - Nguyễn Hải Yến

Nguyễn Hải Yến mời ca sĩ Tăng Nhật Tuệ đệm đàn piano trong MV.

Giải trí Thứ sáu, 7/8/2015, 12:10 (GMT+7)