Trailer MV "Xóa" của Dương Triệu Vũ

Dương Triệu Vũ ứng dụng kỹ thuật 3D vào video ca nhạc.

Giải trí Thứ sáu, 25/4/2014, 15:17 (GMT+7)