Trailer "Người thay thế" của Đan Trường

Đan Trường tự đạo diễn MV "Người thay thế".

Giải trí Thứ năm, 20/3/2014, 08:16 (GMT+7)