Trailer phim 'Harbinger Down'

Phim khai thác chủ đề từ loài ký sinh vật có thật.

Giải trí Thứ sáu, 17/7/2015, 14:50 (GMT+7)