Trailer phim 'Interstellar'

Phim nói về cuộc tìm kiếm hành tinh mới bên ngoài Hệ mặt trời.

Giải trí Thứ bảy, 4/10/2014, 11:18 (GMT+7)