Trailer phim "Seeking a Friend for the End of the World"

Những bộ phim nổi tiếng về ngày tận thế.

Giải trí Thứ bảy, 15/12/2012, 11:03 (GMT+7)