Trailer phim 'Ted 2'

Phim mang thông điệp về sự công bằng với những người sinh ra đã khác biệt trong xã hội.

Giải trí Thứ sáu, 26/6/2015, 15:30 (GMT+7)