Trailer phim 'VIY - Vùng đất quỷ'

Phim được khởi chiếu dưới định dạng 2D và 3D, từ ngày 5/9.

Giải trí Thứ sáu, 29/8/2014, 14:43 (GMT+7)