Trailer 'The Fear of Darkness'

Bộ phim kinh dị khởi chiếu từ 14/8.

Giải trí Thứ sáu, 31/7/2015, 15:50 (GMT+7)