Trailer "The Lone Ranger"

Phim mới của Johnny Depp ra rạp Việt Nam trong tháng 7.

Giải trí Thứ bảy, 29/6/2013, 20:25 (GMT+7)