Trần Thu Hà hát "Mặt trời bé con"

Trần Thu Hà hát "Mặt trời bé con" trong đêm nhạc Trần Tiến.

Giải trí Chủ nhật, 12/8/2012, 10:20 (GMT+7)