Trích MV 'Heartbreaker' - Mariah Carey kết hợp Jay-Z

MV phát hành năm 1999.

Giải trí Thứ năm, 23/7/2015, 09:55 (GMT+7)