Trương Thị May nói tiếng Anh tại Miss Universe 2013

Đại diện Việt Nam giới thiệu bản thân và thực hiện các yêu cầu trong phần chơi Truth and Dare.

Giải trí Thứ năm, 31/10/2013, 08:16 (GMT+7)