Tuấn Phong, Hương Giang và Thiên Thảo, Minh Quân

Tuấn Phong, Hương Giang và Thiên Thảo, Minh Quân trong vòng liveshow Vũ điệu đam mê 2013.

Giải trí Chủ nhật, 27/10/2013, 07:54 (GMT+7)