Tùng Dương lẻ bóng trong "Một cõi đi về"

Tùng Dương lẻ bóng trong "Một cõi đi về" trong đêm "Gọi tên bốn mùa".

Giải trí Chủ nhật, 23/12/2012, 09:01 (GMT+7)