TV Spot của 'Ant-Man'

Đoạn phim ngắn một phút này tập trung nhiều hơn vào trận chiến giữa Darren Cross và Người Kiến

Giải trí Thứ bảy, 13/6/2015, 11:35 (GMT+7)