Vương Phi - 'Mong người dài lâu'

Vương Phi trình diễn "Mong người dài lâu". Tác phẩm được phổ nhạc từ bài từ "Thủy điệu ca đầu" của Tô Thức (Tô Đông Pha). Bài từ ra đời vào dịp Trung Thu năm 1076. Tác giả mượn đêm trăng để bày tỏ nỗi nhớ người em trai xa cách nhiều năm, đồng thời bày tỏ suy ngẫm của mình về nhân thế.

Giải trí Thứ bảy, 27/9/2014, 11:22 (GMT+7)