'Where Do I Begin (Love Story)' - Andy Williams

Bài hát chính trong bộ phim "Love Story" năm 1970 với sự tham gia của hai diễn viên Ali MacGraw và Ryan O'Neal.

Giải trí Thứ sáu, 9/10/2015, 16:32 (GMT+7)