Will Smith và con trai trả lời phỏng vấn Kathy Uyên

Con trai Jaden của Will Smith nói tiếng Việt: "Tôi sẽ ăn phở" trong cuộc trò chuyện.

Giải trí Thứ năm, 23/5/2013, 14:31 (GMT+7)