VnExpress
Background Video

Khủng long bạo chúa khó đuổi kịp con người

Dù là cỗ máy săn mồi khét tiếng, khủng long bạo chúa không thể chạy nhanh do kích thước đồ sộ.
Khoa học  12:30 - 19/7
 
 
 Tags

khủng long bạo chúa

T-rex

tốc độ

Usain Bolt

Tags: Usain Bolt

 
vnexpress