Clip Bolt chống đẩy mừng HC vàng 200 mét Olympic

Đang rảo bước cùng đồng đội về nhì Blake, Bolt bất ngờ chống đẩy năm lần ngay trên đường piste.

Video Thứ sáu, 10/8/2012, 12:51 (GMT+7)