Bolt thắng tuyệt đối nội dung chạy 200 mét Olympic 2012

Tia chớp Jamaica bỏ xa người về nhì, đồng đội và là kình địch số một Yohan Blake cả mét khi về đích hôm qua.

Video Thứ sáu, 10/8/2012, 05:20 (GMT+7)