5 công nghệ sẽ làm thay đổi thế giới

Cảm biến thực vật, AI tạo sinh, pin mềm dẻo nằm trong số những công nghệ được Diễn đàn Kinh tế Thế giới dự đoán sẽ có ảnh hưởng lớn.

Khoa học Thứ hai, 27/11/2023, 20:00 (GMT+7)